Eventing Waregem-Nokere by L'Equino - 2022

Beste vrijwilliger, sympathisant, deelnemer, sponsor, en ruitersportliefhebber,

2021 was een jaar van gematigdheden. Zo hebben we onze wedstrijd wel kunnen organiseren, maar kon Team L'equino toch nog niet helemaal zijn vleugels spreiden. Het Coronavirus was er nog steeds. 

Anno 2022 belooft om het jaar van de revival te worden. 

Als alles loopt zoals gepland, betekent dat de heropleving van onze legendarische Midsummer-party die de start geeft van het weekend!

Neem dus uw agenda bij de hand en zet in DRUKLETTERS op 5, 6 en 7 augustus: L'EQUINO WAREGEM-NOKERE.

Het wedstrijdgedeelte omvat zowel de nationale reeksen, alsook voor het eerst een CCI3* internationale wedstrijd
Daarnaast blijven we, in het elan van vorig jaar, het BK 6- en 7-jarige paarden in de internationale reeksen CCIYH3* en CCIYH2* organiseren. 

De locaties zijn zoals steeds op zaterdag de Waregemse hippodroom en het 'Sport Vlaanderen' centrum en op zondag het kasteeldomein van baron Casier in Nokere. 

--

Chers bénévoles, sympathisants, participants, sponsors et passionnés d'équitation,

2021 a été une année de modération. Nous avons réussi à organiser notre concours, mais le Team L'equino n'a pas encore pu déployer ses ailes. Le virus était toujours là. 

L'année 2022 promet d'être l'année du renouveau. 

Si tout se passe comme prévu, cela signifie la reprise de notre légendaire Midsummer-party qui donne le coup d'envoi du week-end !

Prenez donc votre agenda en main et mettez dans les LETTRES MAJUSCULES les 5, 6 et 7 août : L'EQUINO WAREGEM-NOKERE.

L'aire de compétition comprend à la fois la série nationale et, pour la première fois, un concours international CCI3*. 
En outre, nous poursuivrons sur la lancée de l'année dernière en organisant les CB cheveaux de 6 et 7 ans dans les séries internationales CCIYH3* et CCIYH2*. 

Les lieux sont comme toujours le samedi l'hippodrome de Waregem et le centre 'Sport Vlaanderen' et le dimanche le parc du château du Baron Casier à Nokere. 

--

Dear volunteer, sympathiser, participant, sponsor, and equestrian enthusiast,

2021 was a year of moderation. We did manage to organise our competition, but Team L'equino was not quite able to spread its wings yet. The Corona virus was still there. 

2022 promises to be the year of the revival. 

If everything goes as planned, that means the revival of our legendary Midsummer-party that kicks off the weekend!

So take your diary in hand and put in PRESS LETTERS on the 5th, 6th and 7th of August: L'EQUINO WAREGEM-NOKERE.

The competition area includes both the national series and, for the first time, a CCI3* international competition. 
In addition, we will continue the momentum of last year by organising the Belgian Championships 6- and 7-year-old horses in the international series CCIYH3* and CCIYH2*. 

The locations are as always on Saturday the Waregem Hippodrome and 'Sport Vlaanderen' centre and on Sunday the castle grounds of Baron Casier in Nokere. 


20140725 1004 Lieven De Cock


 

Bedankt vrijwilligers!

Wij willen de vele vrijwilligers nog extra bedanken voor deze editie 2021 !  

Het was ook deze keer terug een topeditie dankzij hen! 

Daarnaast ztten we graag extra onze landeigenaars in de bloemen! Bedankt aan de families Casier en van Zuylen voor het ter beschikking van hun terreinen. Ook een welgemeende bedankt aan de medemerking van alle landbouwers. 

Volgend jaar zijn we opnieuw van de partij, en dan ook terug hopelijk met prachtig zomerweer, en Covid-vrij!

210801 1820 Digitalclickx

Nationale Eventing L'Equino 2020 - covid19

 

Beste vrijwilliger, sympathisant,

Dat COVID-19 de hele wereld stevig in haar greep heeft, hebben we de voorbije maanden – zowel privé als professioneel – allemaal ondervonden. Er werden strenge, maar noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen met onze gezondheid als prioriteit nummer één.

Het goede nieuws is dat er momenteel overal ter wereld aan gefaseerde exit scenario’s wordt gewerkt, die in heel veel landen al een concrete uitrol kennen. Iets wat ook geldt voor België: onze Nationale Veiligheidsraad communiceerde afgelopen woensdag via Eerste minister Sophie Wilmès een aantal bijkomende versoepelingen op de maatregelen, maar helaas werd ook het verbod op sportwedstrijden tot en met 31 juli aangekondigd. 

Gezien Eventing L’Equino dit jaar zou doorgaan van 31 juli tem 2 augustus, zien wij ons als bestuur genoodzaakt om de editie 2020 te cancelen. Een beslissing die niet licht genomen werd en die wij uiteraard heel diep betreuren. 

Wij houden eraan om jullie, onze trouwe vrijwilligers en sympathisanten, hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Temeer omdat Eventing l’Equino zonder jullie steun en hulp nooit was uitgegroeid tot zo’n mooie wedstrijd. Oprecht bedankt voor jullie inzet en enthousiasme doorheen ons 25-jarig bestaan!

Maar tot ziens is absoluut géén vaarwel: wij kijken er volop naar uit om samen met jullie de editie 2021 neer te zetten én om tegelijk samen ons 25 jarig jubileum te vieren. Jullie hopelijk ook? 

Stay safe and see you soon!

Mvg,

Team l’Equino

20140725 1004 Lieven De Cock

 


 

PROGRAMMA L'EQUINO 2020


Het bestuur en de medewerkers zijn al volop bezig L'Equino 2020 aan het voorbereiden.

Reserveer alvast het 1e weekend van augustus in uw agenda. We maken er samen terug een topeditie van.

Hieronder kan u het programma terugvinden.  

Vrijdag 31 juli:

   Mid-Summerparty

Zaterdag 1 augustus:

   Dressuur: Hippodroom Waregem

   Jumping: Eb- en vloedpiste Sport Vlaanderen Waregem

   Ruiteravond - the Ttriple Bar Waregem

Zondag 2 augustus:

   Cross-country Kasteeldomein Baron Casier Nokere

Toegang is overal GRATIS.

20180805 1289 Digitalclickx

 


 

 

Proficiat!!!

Proficiat Kai-Steffen Meier met het behalen van de Belgische titel bij de 6- jarige en Jarno Verwimp bij de 7- jarige paarden.

Graag willen we iederen bedanken voor hun bijdrage tijdens deze 23e editie. Tot volgend jaar!!!

DSC 7957 2