Wie is wie?

 • Kristof Callens, Voorzitter 
 • Hannelore Caenepeel, Ondervoorzitster 
 • Thierry Declercq, Penningmeester 
 • Kim Cannie, Secretaris 
 • Freek Biebuyck, Bestuurder 
 • Koen Dehoorne, Bestuurder
 • Emma Delesie, Bestuurder 
 • Henri Faveere, Bestuurder 
 • Benoit Goesaert, Bestuurder
 • Manu Van Weehaeghe, Bestuurder
 • Steve Van Winkel, Bestuurder